لیگ برتر

۰۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

نفت مسجدسلیمان 2-1 پیکان
4-3-3 سیستم 4-4-2