لیگ برتر

۱۱ دی ۱۳۴۸ | ۰۰:۰۰

هوادارتهران 1-1 نفت مسجدسلیمان
4-3-3 سیستم 4-4-2