۲۶ دی
مدیر روابط عمومی

شایان حیدری با ملیت کشور ایران، 18 سال (9 اکتبر2004) سن دارد. شایان حیدری به عنوان دروازه بان برای تیم خود بازی می‌کند و پای تخصصی هر دو پا است. در حال حاضر شایان حیدری دروازه بان اول جوانان نفت مسجد سلیمان است.و در رده ی امید نفت مسجد سلیمان گلر ذخیره ی این تیم…

۲۶ دی
مدیر روابط عمومی

محمد صفی خانی با ملیت کشور ایران، ۲۱ سال سن دارد، قد او ۱۸۵ سانتی‌متر می‌باشد. محمد صفی خانی به عنوان هافبک دفاعی و دفا آخر برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره ۳۰ برای تیم امید فوتبال نفت مسجد…

۲۶ دی
مدیر روابط عمومی

مهرشاد کریمی نژاد با ملیت کشور ایران، ۱۸ سال سن دارد، قد او ۱۷۲ سانتی‌متر می‌باشد. مهرشاد کریمی نژاد به عنوان دفاع چپ برای تیم خود بازی می‌کند و از پای  چپ  خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره ۱۷ برای تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۶ دی
مدیر روابط عمومی

علیرضا حیدری با ملیت کشور ایران، ۲۰ سال سن دارد، قد او ۱۷۹ سانتی‌متر می‌باشد. علیرضا حیدری به عنوان دفاع چپ برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره ۶۳ برای تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۵ دی
مدیر روابط عمومی

حسین بادپروا با ملیت کشور ایران، ۱۹ سال سن دارد، قد او ۱۸۷ سانتی‌متر می‌باشد. حسین بادپروا به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ و راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره  ۳۶ تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.  

۲۵ دی
مدیر روابط عمومی

حامد پیر زمان با ملیت کشور ایران، ۲۰ سال سن دارد، قد او ۱۸۷ سانتی‌متر می‌باشد. حامد پیرزمان به عنوان دروازبان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد. این بازیکن در حال حاضر با شماره ۲۲ برای تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۵ دی
مدیر روابط عمومی

حسن ماهی پور با ملیت کشور ایران، 19 سال سن دارد، قد او186 سانتی‌متر می‌باشد. حسن ماهی پور به عنوان دفاع راست برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 14برای تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۵ دی
مدیر روابط عمومی

امیر رضا نوروزی با ملیت کشور ایران، 19 سال سن دارد، قد او 188 سانتی‌متر می‌باشد. امیر رضا نوروزی به عنوان وینگر چپ و راست.مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ و راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 96 برای تیم امید فوتبال نفت…

۲۵ دی
مدیر روابط عمومی

رضا علیجانی با ملیت کشور ایران، 20 سال سن دارد، قد او 178 سانتی‌متر می‌باشد. رضا علیجانی به عنوان وینگر چپ ومهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 11 برای تیم امید فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۱۱ فروردین
مدیر روابط عمومی

دانیال نوذری با ملیت کشور ایران، 20 سال (03 اکتبر 2002) سن دارد، قد او 178 سانتی‌متر می‌باشد. دانیال نوذری به عنوان هافبک دفاعی برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 8 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان  بازی می‌کند….