دروازه بان ها

مسعودپورمحمد
1 مسعودپورمحمد دروازبان
علی محسن‌زاده
18 علی محسن‌زاده دروازبان
مارکو استارک
23 مارکو استارک دروازه بان

مدافعان

شاهین حسنوند
۷۰ شاهین حسنوند دفاع وسط
علیرضا دغاغله
03 علیرضا دغاغله دفاع چپ
مجتبی لطفی
5 مجتبی لطفی مدافع
محمدمهدی احمدی
16 محمدمهدی احمدی مدافع چپ

هافبک ها

دانیال نوذری
00 دانیال نوذری هافبک دفاعی
مهران امیری
8 مهران امیری هافبک هجومی
مسلم مجدمی
23 مسلم مجدمی هافبک دفاعی

مهاجم ها