نفت آبادان VS نفت مسجدسلیمان ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۰
نفت مسجدسلیمان VS مس کرمان ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۰ شهیدبهنام محمدی
نفت مسجدسلیمان VS مس کرمان ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰ شهیدبهنام محمدی
هوادارتهران VS نفت مسجدسلیمان ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
نفت مسجدسلیمان VS پیکان ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۰ شهیدبهنام محمدی