نفت آبادان VS نفت مسجدسلیمان ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۰
نفت مسجدسلیمان VS استقلال ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۰ شهیدبهنام محمدی