• فرازکمالوند

  سمت سرمربی تاریخ تولد۵ دی ۱۳۵۵ ‏(۴۴ سال) باشگاهنفت مسجدسلیمان

  .....

 • حمیدرضا عبدالهی

  سمتکمک مربی تاریخ تولد..... باشگاهنفت مسجدسلیمان

  ...................

 • سروش صالحی پور

  مدیر

  سمتمدیرتیم تاریخ تولد28مرداد1362 باشگاهنفت مسجدسلیمان

  .....................

 • مهران حسنوند

  مدیر

  سمتمدیر رسانه تاریخ تولد20مهر1361 باشگاهنفت مسجدسلیمان

  .................................

 • رضا حافظی

  مدیرتدارکات

  سمتمدیرتدارکات تاریخ تولد1362/06/30 باشگاهنفت مسجدسلیمان

  .....

 • حمزه حدادی

  سمت:کمک مربی تاریخ تولد.... نفت مسجدسلیمان

  ................