دروازه بان ها

حامد پیرزمان
۲۲ حامد پیرزمان دروازه‌بان
مسعودپورمحمد
1 مسعودپورمحمد دروازبان
شایان حیدری
1 شایان حیدری دروازبان

مدافعان

شاهین حسنوند
۷۰ شاهین حسنوند دفاع وسط
علیرضا حیدری
۶۳ علیرضا حیدری دفاع چپ و هافبک دفاعی
مهرشاد کریمی نژاد
۱۷ مهرشاد کریمی نژاد دفاع چپ،وینگر چپ و راست
محمد صفی خانی
۳۰ محمد صفی خانی هافبک دفاعی ،دفاع آخر

هافبک ها

دانیال نوذری
00 دانیال نوذری هافبک دفاعی
مهران امیری
8 مهران امیری هافبک هجومی
مسلم مجدمی
23 مسلم مجدمی هافبک دفاعی

مهاجم ها