۱۶ آبان
مدیر روابط عمومی

محمدمهدی احمدی با ملیت کشور ایران، 20 سال (10 ژانویه 2001) سن دارد، قد او 180 سانتی‌متر می‌باشد. محمدمهدی احمدی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 16 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

مهران امیری با ملیت کشور ایران، 30 سال (23 اوت 1991) سن دارد، قد او 178 سانتی‌متر می‌باشد. مهران امیری به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 8 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

محمد بلبلی با ملیت کشور ایران، 23 سال (11 ژانویه 1998) سن دارد، قد او 177 سانتی‌متر می‌باشد. محمد بلبلی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 10 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

مجید عیدی با ملیت کشور ایران، 25 سال (19 سپتامبر 1996) سن دارد، قد او 177 سانتی‌متر می‌باشد. مجید عیدی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 20 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

مجتبی لطفی با ملیت کشور ایران، 32 سال (18 مارس 1989) سن دارد، قد او 186 سانتی‌متر می‌باشد. مجتبی لطفی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 5 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.  

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

سجاد حیدری با ملیت کشور ایران، 30 سال (12 مارس 1991) سن دارد، قد او 182 سانتی‌متر می‌باشد. سجاد حیدری به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 40 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۰۷ اردیبهشت
مدیر روابط عمومی

مسعود پورمحمد با ملیت کشور ایران، 32 سال (12 مارس 1989) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. مسعود پورمحمد به عنوان دروازه‌بان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 1 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۷ فروردین
مدیر روابط عمومی

علی عبدالله‌زاده با ملیت کشور ایران، 28 سال (4 ژانویه 1993) سن دارد، قد او 189 سانتی‌متر می‌باشد. علی عبدالله‌زاده به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 55 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.

۲۷ فروردین
مدیر روابط عمومی

هاتف نادری با ملیت کشور ایران، 21 سال (28 مارس 2000) سن دارد، هاتف نادری به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 99 برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بازی می‌کند.